به گزارش سفیرفیلم، مستند «مصاف ۱» هفته آینده ۱۷ اردیبهشت ماه در سالن شهید چمران دانشگاه تهران رونمایی خواهد خواهد شد.

این مستند که نتیجه بیش از دو سال تحقیق و پژوهش میز سیاسی مرکز مستند سفیر است، به تاریخ سیاسی سال های ۶۸ تا ۸۸ جمهوری اسلامی ایران پرداخته و ریشه های حوادث سال ۸۸ را مورد بررسی قرار می دهد.