به گزارش سفیرفیلم، سفیر روز گذشته طی مراسمی لوگو و نام خود را از «مرکز مستند سفیر» به «سفیرفیلم» تغییر داد. این اتفاق به منظور تغییر رویکرد این مجموعه و توسعه قالب های تصویری آن به انیمیشن، مستند و داستانی اتفاق افتاده است.