به گزارش سفیرفیلم، به منظور اطلاع رسانی دقیق و به موقع زمان و مکان اکران های دانشگاهی و مردمی فیلم ها، صفحه «جدول اکران ها» به عنوان بخشی مجزا در سایت سفیرفیلم فعال شد.

لذا مخاطبان می توانند از طریق صفحه «جدول اکران ها»، برنامه آخرین اکران ها را مشاهده نمایند. همچنین امکان دسترسی به خبر مرتبط با هر اکران نیز فراهم آمده است.

برای دسترسی بهتر مخاطبان این صفحه از منوی «اکران» در بالای سایت سفیرفیلم قابل دسترسی است.

ekran