قسمت اول مستند تلویزیونی «غرب اشراق» ساخته مسعود صمدی و علی همتی ساعت 17 چهارشنبه این هفته از شبکه مستند پخش می‌شود. این مستند پیرامون سفرهای اردوهای راهیان نور به مناطق عملیاتی غرب است.

در این مستند قشرهای مختلف مردم درباره احساسات خود نسبت به این سفر صحبت می کنند و روایتی معاصر از جبهه های غربی کشور را تصویر می سازند.

«غرب اشراق» چهارشنبه ، 3 اردیبهشت ماه ، ساعت 17 و به مدت 30 دقیقه از شبکه مستند پخش می شود.

منبع: خبرگزاری نسیم