به گزارش سفیرفیلم، انتقادهای برخی مسئولین و روزنامه های زنجیره ای جبهه اصلاحات به محتوای مستند «من روحانی هستم»، واکنش های مختلفی را در پی داشته است. +Reza Norouzi کاربر فعال شبکه اجتماعی گوگل پلاس در صفحه خود درباره این موضوع می نویسد:

Quotation نه به یاد دارم و نه حتی در جستجوهایم به حتی یک هزارم این واکنش دولت یازدهم از سوی دولت قبل دست پیدا نکردم.

متن کامل این یادداشت را در زیر بخوانید:

رضا نوروزی- شاید به یاد نداشته باشید، اواخر عمر دولت قبل بود، سال 91، مستندی به نام «کدام انحراف» از محصولات سفیرفیلم ساخته و توزیع شد، مستندی که چه از نامگذاری و جه ازمحتوا بسیار بسیار جدی تر، کار شده تر و تندو تیزتر بی پروا بر دولت قبل تاخته بود و در یک کلام در پی اثبات انحراف دولت مردان قبلی بود!

نوع برخورد دولت قبل با این مستند، در قیاس با برخورد دولت  تدبیر و امید با مستندی که بدون حتی یک خط جانبداری و یا سخن غیر مستند تنها در پی ارائه تصویر کامل تری از رییس جمهور است، بسیار حایز اهمیت است.

نه به یاد دارم و نه حتی در جستجو هایم به حتی یک هزارم این واکنش دولت یازدهم از سوی دولت قبل دست پیدا نکردم. ای کاش قدردان فضای باز نقد دولت قبل بودیم و ای کاش دوستان مستندساز این بار بهتر افراد مختلف را بشناسند!

ببینند چه کسانی بخاطر زدوبندهای سیاسی خود حاضرند پا بر روی حق بگذارند و این چنین آتش بیار توپخانه جاسوسان انگلیس باشند. یادش بخیر، 5 میلیون نسخه از «نود سیاسی» علیه رییس جمهور دولت نهم منتشر شد و رییس مجلس احساس خطر نکرد. یادش بخیر، مستند «کنفرانس برلین»!