مهمترین محورهای گفتگوی علی بیانی، دبیر کل دفتر تحکیم وحدت بدین شرح است: 

ـ این که ادعا می شود آن چه در این مستند در مورد پرونده مک فارلین گفته شده، صحت ندارد نیاز به شفاف سازی دارد. وقتی این بخش از مستند برگرفته از خاطرات آقای هاشمی است و
آقای روحانی یا آقای هاشمی یا هر فرد دیگر ان را تکذیب می کنند، خوب است که این مسئله مطرح و شفاف سازی شود تا اگر این مسأله صحت دارد جای گله گذاری ندارد و اگر صحت ندارد بیان شود که چرا آقای هاشمی چیزی که صحت ندارد به عنوان خاطره در کتاب خاطرات خود آورده است. خوب است این مسأله روشن است.

ـ ما شاهد رفتاری وارونه نسبت به افراد، تشکل های دانشجویی و رسانه های منتقد دولت از دولتی هستیم که این همه ادعای نقد پذیری داشته است و شعارهای انتخاباتی آنها در زمان انتخابات ریاست جمهوری اعتدال و نقد پذیری بوده است. دولتی که ادعا داشت توقیف راه آخر است، اقدام به توقیف نشریات منتقد به عنوان راه اول می کند.

ـ گروه سازنده مستند «من روحانی هستم»، پیش از این نیز مستندهای خوب دیگری نیز ساخته است. این مستند واقعاً مستند به اسناد است و آقای روحانی یا هر کس دیگری که ادعا می کند حضور ایشان در پرونده مک فارلین صحت ندارد اسناد خود را ارائه دهد و بگوید که واقعیت چه بوده و چه کسانی در آن نقش داشته اند.

منبع: خبرگزاری نسیم