مهمترین محورهای سخنان محسن کوهکن نایب ریئس جبهه پیروان خط امام و رهبری بدین شرح است:

– اگر این امکان فراهم شود که همه افراد و جریان ها نظراتی را که در گذشته داشتند جمع آوری کنند حالا به هر طریقی و بعد تغییرات در نظرات را در زمان بعد نشان دهند اگر بدون هرگونه تحریف باشد به هر جهت به ذهن می‌رسد که فرد مخاطب به دنبال تنویر افکار عمومی است ،

-واقع گرایی این است که فرد موافقت کند با عوض شدن شرایط به هر جهت ممکن است فرد ولو با اهداف اولیه تاکتیک ها را عوض کند ، محتوای فکری همان است اما شکل آن تغییر می‌کند .
-اگر چیزی ساخته شود و تحریف شده باشد ، با حرف دولتی ها موافقیم که باید برخورد قانونی شود و طرف سازنده باید مسؤلیت آن را بپذیرد ، اما اگر عین صحبت ها و نظزات فرد آورده شده و هیچگونه تحریفی هم صورت نگرفته و عین مطالب است کسی که مدعی شکایت است باید مشخص کند دقیقأ تهیه کننده چه خطایی مرتکب شده است و برای آن مصداق بیاورد .

– از بین اظهارات، اظهار نظر مشاور فرهنگی رییس جمهور را منصفانه و مبتنی بر اعتدال دیدم ، من تصور می‌کنم نباید نسبت به این موارد حساسیت نشان داد و باید با سعه صدر از آن گذشت.

– با پاک کردن صورت مسأله مشکلی حل نمی‌شود، برخورد قضایی سوالی ایجاد می‌کند، اینکه اگر کسی تفکرات علنی و سخنرانی های کسی را به صورت مستند تهیه کند آیا جرم است؟ یا شاید کتاب چیزی اشتباه زده است ، آنوقت می‌گوییم ممکن است کتابی چیزی نوشته باشد و بدون ممیزی هم چاپ شده باشد و شخصی هم از آن استفاده کند ، پس ممکن است این مشکلات پیش آید .

– وقتی مطلبی منتشر می‌شود برخی حساس می‌شوند، حال هم عده ای حساس شده اند، در این مستند اگر مطلب محرمانه‌ای منتشر نشده باشد عمل مجرمانه ای صورت نگرفته است .

– اما وقتی پیگیری آن را به دستگاه قضا می‌دهیم معتقد به مجرم بودن آنهاست ، وقتی آقایان میگویند و بزرگ می‌کنند و وزن آن را مساوی با ورود قوه قضاییه می‌دانند مشخص کنند با کدام مصداق افعال مجرمانه، این کار جرم بوده است.

– البته به این نیز بستگی دارد به این مستند با چه عینکی نگاه شود ، زمانی افراد در وادی حمایت هستند آنقدر قداست غیر معمول میدهند که اگر کسی انتقاد کرد آن فرد را مستوجب مجازات میدانند ، البته عکس این هم صادق است که معنای تخریب می‌دهد.

– اگر بجای رییس جمهور بودم میگفتم که شکایتی ندارم و فردی که شهامت داشته و حرف زده را مورد تفقد قرار میدادم ، این شیوه در دولت محترم قبلا نیز مشاهده شده است.

منبع: خبرگزاری نسیم