محمدحسن ‌روزی‌طلب، تاریخ نگار ساعت 15:30 امروز پنجشنبه با حضور در شبکه تلویزیون اینترنتی «آرمان» به بررسی اسناد و شواهد تاریخی مستند «من روحانی هستم» خواهد پرداخت.

منبع: خبرگزاری نسیم