علیمحمد قاسمی فیلمبردار و مستندساز سینمای ایران درباره برخی حواشی مبنی بر گرفتن مجوز برای ساخت مستند از طرف وزارت ارشاد، گفت: مهم ترین اثرعملی شدن این طرح محدودیت مستندسازان است و با توجه به شرایط روز دنیا و رشد فزآینده تکنولوژی که همه چیز با شتاب و تعجیل در حال پیگیری است. این نوع طرحها مستندساز را از روند منطقی کارش دور می کند و عکس العمل های زیادی را در پی خواهد داشت.

این فیلمبردار سینما با اشاره به تبعات منفی و زیان بار ایجاد محدودیت در کارهای هنری تاکید کرد: هر چقدرمحدودیت ها افزایش پیدا کند هنرمند به سراغ کارهای زیر زمینی می رود و این به نفع سینمای ایران نیست.

وی تأکید داشت: همه مستندسازان خط قرمزها را می دانند و در چارچوب های مشخص و قابل قبول فیلمسازی می کنند بنابراین هیچ لزومی برای پیگری چنین طرحهای وجود ندارد یعنی هیچ لزومی به اجبار مستندسازان به دریافت مجوز پیش از ساخت نیست.

منبع: خبرگزاری نسیم