کاوه بهرامی مقدم مستندسازسینمای ایران درباره اظهار نظراتی که اخیرا درباره اجباری شدن دریافت مجوز ساخت از سوی وزارت ارشاد، برای تولید فیلم های مستند شنیده می‌شود گفت: در گذشته مستندسازی که می خواست با استفاده از امکانات دولتی مستند بسازد ملزم بود که از مرکز گسترش سینمای مستند و تجربی مجوز بگیرد واگر مرکز زیرمجموعه و بازوی اجرایی وزارت ارشاد است مطرح کردن این طرح بر اساس چه ویژگی تبین شده است؟

وی ادامه داد: با این رویه جایگاه مرکز گسترش سینمای مستند و تجربی چه خواهد شد. ضمنا مستندسازی که نمی خواهد از امکانات دولتی استفاده کند چه نیازی دارد به اخذ مجوز.

بهرامی مقدم با اشاره به این مطلب که مستند سازان مستقلی که با هزینه شخصی مستند می سازند براساس چه ویژگی باید مجوز دریافت کنند؟، عنوان کرد: با این رویه مستندسازی که با آزادی عمل مستندساز معنی پیدا می کند مفهوم اصلیش از بین می رود.

وی همچنین تأکید داشت: گرفتن مجوز پروسه ای بوده که بعد از ساخته شدن مستند و برای حضور در جشنواره الزامی است و این روند منطقی و قابل دفاعی محسوب می شود. بنابراین دلیلی ندارد که قبل از ساخت ممیزی تازه ای به مستندسازان اعمال شود.

منبع: خبرگزاری نسیم