آصفری، عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس با اشاره به مستند «من روحانی هستم» اظهار داشت: من این مستند را دیدم و هیچ ایرادی در آن مشاهده نکردم. مردم حق دارند در جریان مسائل کشور باشند، چیز خاصی و توهینی در این مستند نیست بلکه به تصویر کشیدن بخشی از تاریخ کشور است.

وی تاکید کرد: شفاف سازی و دانستن حق مردم است و این حساسیت ها بی مورد است.

منبع: خبرگزاری نسیم