امسال برای اولین بار مجموعه ای از آثار مکتوب حسن روحانی رئیس جمهور در نمایشگاه بین المللی کتاب تهران عرضه شده است. از مجموعه آثار منتشر شده رئیس جمهور 6 عنوان منحصرا در غرفه سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران عرضه شده اند.

عناوین این کتاب ها به شرح زیر است:

کتاب «سن اهلیت و مسئولیت قانونی؛ در فقه اسلامی و نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران»  مجموعه سه جلدی «اندیشه های سیاسی اسلام»، ـامنیت ملی و دیپلماسی هسته ای«، جلد اول کتاب «خاطرات دکتر حسن روحانی (انقلاب اسلامی 1341-1357 )»، «امنیت ملی و نظام اقتصادی ایران»، و «مقدمه ای بر تاریخ امامان شیعه».

ناشر همه 6 کتاب مذکور به جز کتاب اندیشه های سیاسی اسلام” که انتشارات کمیل آن را چاپ کرده است، مرکز تحقیقات استراتژیک مجمع تشخیص مصلحت نظام است.

همچنین بر اساس اعلام مسئولان غرفه مربوطه، در حال حاضر تمامی مجلدات عرضه شده از کتاب های «خاطرات دکتر حسن روحانی (انقلاب اسلامی 1341-1357 )»، «امنیت ملی و نظام اقتصادی ایران»، و «مقدمه ای بر تاریخ امامان شیعه» با استقبال بازدیدکنندگان از نمایشگاه و در دو روز اول به فروش رفته است.

در حال حاضر هم بیشترین استقبال از کتاب «امنیت ملی و دیپلماسی هسته ای» که رئیس جمهور در آن مواضع خود را در خصوص برنامه هسته ای صریحا اعلام کرده است، صورت می گیرد.

کتاب های روحانی در بخشی ویژه در غرفه سازمان اسناد و کتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران و با همکاری نهاد ریاست جمهوری به معرض فروش گذاشته شده اند.

منبع: خبرگزاری تسنیم