دبیر سیاسی جامعه اسلامی دانشجویان دانشگاه صنعتی قم اظهار داشت: علی رغم موافقت شفاهی اعضای هیئت نظارت دانشگاه با اکران این مستند دانشجویی در دانشگاه صنعتی قم در هفته گذشته و تبلیغ اکران آن توسط جامعه اسلامی در دانشگاه ، در هفته جاری دانشگاه تصمیم خود را تغییر داده و از اکران «من روحانی هستم» در دانشگاه مخالفت کرد.

حسینی این رفتار مسئولین دانشگاه در محافظه کاری و هراس از یک مستند دانشجویی را مغایر با شعار آزادی بیان مطرح شده توسط دولت تدبیر و امید دانست و از مسئولین دانشگاه صنعتی قم که داعیه ولایتمداری دارند خواست تا سعه صدر بیشتری نسبت به فعالیت های دانشجویی از خود نشان دهند.

مستند «من روحانی هستم» یک مستند دانشجویی درباره برهه های تاریخی زندگی رییس جمهور است که توسط گروه رسانه ای شفق تهیه گردیده و علی رغم ممانعت از اکران در برخی دانشگاه ها، با استقبال زیادی از سوی دانشجویان مواجه شده است.

منبع: خبرگزاری دانشجو