مستند سیاسی «مصاف ۱» در حالی عصر دوشنبه (۲۳ اردیبهشت) در دانشگاه حکیم سبزواری اکران شد، که انجمن اسلامی دانشجویان آن دانشگاه مجبور به حذف بخش هایی از مستند شدند.

از آنجا که این مستند به تاریخ سیاسی سال‌های ۶۸ تا ۸۸ جمهوری اسلامی ایران پرداخته و دورام پرداخت. اکران دانشگاهی این مستند که تولید موسسه سفیرفیلم می باشد از ۱۷ اردیبهشت ماه و با نمایش در دانشگاه تهران آغاز شده است.

منبع: خبرنامه دانشجویان ایران