به گزارش سفیرفیلم، خبرگزاری ایرنا در مصاحبه ای مفصل با محمدعلی سبحانی، سفیر پیشین ایران در لبنان از مستند «من روحانی هستم» سوال می پرسد و ایشان می گوید:

ایرنا: چندی پیش فیلم به اصطلاح مستندی با عنوان «من روحانی هستم» منتشر شد. برخلاف نظر سازنده ی آن مبنی بر تاریخی و غیرجانبدارانه بودن آن، این مستند ضمن «سازشکار» نشان دادن روحانی در برابر غرب در دوره ی ریاست جمهوری «محمد خاتمی»، وی را «فریب خورده» در گفت و گوهای هسته یی عنوان می کند. با وجود این موجی از انتقاد نسبت به غیرتاریخی و دروغ بودن این فیلم حتی بوسیله ی برخی از اصول گرایانی چون «علی لاریجانی» رییس مجلس به راه افتاده است. ارزیابی شما از این مساله چیست؟

سبحانی: من تا کنون این مستند را ندیده ام؛ اما این صحبت هایی را که شما گفتید، قبول دارم. گروهی در کشور هستند که کار آن ها تحریف تاریخ است و به طور دایم در پی آن هستند تا برای خود شناسنامه هایی بی نقص جعل کنند و میان آن ها و هر فردی که به هر دلیلی مشکل و چالش به وجود آید با وی برخورد تند و افراطی کنند؛ این نیز واقعیتی است که بنده به آن اعتقاد دارم.