یک منبع آگاه در دادستانی تهران گفت: مستند «من روحانی هستم» در مرحله بازبینی است و هنوز اعلام جرمی صورت نگرفته است.

معاون حقوقی رئیس جمهور در گفتگویی اعلام کرد: دولت از مستند «من روحانی هستم» شکایت نکرده است. دادستان به عنوان مدعی‌العموم در این مسأله ورود پیدا کرده است. دولت با دادستانی همکاری می‌کند. حضور روحانی در قضیه مک‌فارلین کذب است.

منبع: خبرگزاری نسیم