الهام امین زاده معاون حقوقی رئیس جمهور در پاسخ به این سوال که «آیا دولت از مستند من روحانی هستم شکایت کرده و در صورت شکایت پرونده درچه مرحله ای است؟»، گفت: و دادستانی تنها به عنوان مدعی العلوم در این مسأله ورود پیدا کرده است و به دلیل ابهامات موجود در مستند از هفته گذشته به صورت مرتب با دادستان در حال تماس تلفنی هستیم و با آنها همکاری می کنیم.

وی در پاسخ به این سوال که با توجه به اسناد موجود، دولت دقیقا با چه قسمتی از این مستند مخالف است؟، تصریح کرد: دولت اصلا شکایتی نکرده و طبق قانون، دادستانی به عنوان مدعی‌العموم در این پرونده وارد شده است.

معاون حقوقی رئیس جمهور در پاسخ به سوالی دیگر مبنی بر اینکه ابهاماتی که از نظر دولت در این مستند وجود دارد به کدام بخش آن مربوط می‌شود؟، خاطرنشان کرد: ابهاماتی در این مستند وجود دارد که به طور مثال آقای روحانی اصلا در ماجرای مک فارلین حضور نداشته و حضور ایشان کذب است.

منبع: خبرگزاری نسیم