این عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس در گفتگو با «نسیم»، افزود: بنده در مجلس از عملکرد ظریف انتقاد کردم و گفتم عملکرد شما باعث شده زبان آمریکا دراز شود، اما همین جریان این نطق را توهین به رئیس جمهور تلقی کرد و به قوه قضائیه شکایت کرد. اینها با من نماینده این طور برخورد می‌کنند تا حساب کار دست جوانان بیاید.

منبع: خبرگزاری نسیم