عباس جعفری دولت آبادی، دادستان تهران در خصوص مستند «من روحانی هستم» دادستان تهران در جمع خبرنگاران گفت: در خصوص مستند «من روحانی هستم» قرار بود موارد تخلف از سوی معاون حقوقی رئیس‌جمهور به دادستانی اعلام شود که هنوز منتظر آن هستیم.

منبع: خبرگزاری نسیم