سردار محسن رشید، رئیس سابق مرکز مطالعات و تحقیقات جنگ سپاه در بخشی از گفتگوی خود با سایت حامی دولت «انتخاب» با اشاره به ماجرای مک فارلین بیان داشت: مذاکرات سیاسی به مدیریت آقای هاشمی و اجازه کلان امام انجام می‌شد و خود اقای هاشمی نیز گفته اند که همه اقدامات در این زمینه را با مجوز امام انجام می دادند.

عضو سابق دفتر سیاسی سپاه افزود: در ماجرای مک فارلین، آقای هاشمی و محسن رضایی با هم هماهنگ بودند، البته بدنه سپاه از این مسئله آگاه نبود.

600

سردار رشید اضافه کرد: آقای هاشمی و محسن رضایی هر دو در مذاکرات مک فارلین نماینده داشتند، که فریدون وردی نژاد از سوی آقای رضایی و دکترهادی و آقای روحانی نماینده آقای هاشمی بودند، این تیم، تیم اصلی مذاکره کننده ایران در مقابل امریکایی ها بود.

رئیس سابق مرکز مطالعات و تحقیقات جنگ سپاه ادامه داد: آقای روحانی در آن زمان به عنوان یک شخصیت محوری شناخته نمی شد، در واقع شخصیتی بود که برنامه های آقای هاشمی را پیش می برد و شخصیت طراز اول مملکت به حساب نمی آمد.

منبع: خبرگزاری نسیم