به گزارش سفیرفیلم، تصاویری از مستند جدید دانشجویی «گام نهایی» در انتقاد به توافقنامه ژنو در سایت رسمی این مستند منتشر شد.

این تصاویر در ادامه می آید: