محمدحسین انتظامی در برنامه پنجشنبه شب هفته گذشته «دیروز، امروز، فردا» در شبکه سه صداوسیما پیرامون مستند «من روحانی هستم» گفت: این درست نیست همزمان با مذاکرات هسته ای در این مستند بیاییم و بگوییم که آقای روحانی با مک فالین ارتباط داشته است. و یا اینکه نماد کلید آقای روحانی را به کلید مک فارلین تشبیه کنیم، این چه وجهه ای از رئیس جمهور ایجاد می کند؟

حمیدرضا مقدم فر از دیگر میهمانان این برنامه در نیز در این باره گفت: «امکان دارد در نوع نقدکردن در همین مستند اشکالاتی هم وجود داشته باشد، اما مهم برخوردماست. این اشتباه است که وزیر ارشاد مستند را ندیده بگویند برخورد می کنیم یا اینکه بگویند قوه قضائیه وارد می شوند. باید طوری باشد که شفاف سازی کنند و دولت بگویند فلان جای این بحث مشکل دارد، بعد آنها بگویند ما از خاطرات آقای هاشمی اینها را برداشتیم و بعد آقای هاشمی بیایند و توضیح دهند که این خاطرات دروغ بوده یا مساله دیگری.»

منبع: خبرگزاری نسیم