سیدسعید هاشمی با اشاره به جلوگیری مسئولان دانشگاه از اکران «مستند من روحانی هستم» گفت: بعد از اطلاع یافتن از اکران این مستند، پیگیر شده و با بررسی مستند خواستار اکران آن در دانشگاه شدیم که این قضیه را با معاونت فرهنگی دانشگاه مطرح کردیم و او نیز قبول کرد که این مستند دردانشگاه اکران شود.

دبیر انجمن اسلامی دانشجویان مستقل دانشگاه یاسوج افزود: نیکروز، معاون فرهنگی دانشگاه حتی با پرداخت هزینه این مستند نیز موافقت کرد و نامه را به او تحویل دادیم؛ ولی متاسفانه روزی که خواستیم هزینه را پرداخت کنیم، معاون دانشگاه تماس گرفتند که این مستند نباید در دانشگاه اکران شود.

وی ادامه داد: وقتی از او در مورد علتش سوال کردم گفت: قوه قضائیه اعلام کرد که این مستند نباید اکران شود! در پاسخ گفتم این حرف با عقل جور در نمی آید که قوه قضائیه برای اکران یک مستند تصمیم گیری کند؛ در حالی که در دانشگاه های زیادی اکران شده است.

هاشمی به ادامه سخنان معاون فرهنگی دانشگاه اشاره کرد و گفت: نیکروز در ادامه توجیه های خود گفت که فقط دانشگاه شریف اقدام به پخش این مستند کرد که بعد از آن قوه قضائیه جلوی آن را گرفت.

دبیر انجمن اسلامی دانشجویان مستقل دانشگاه یاسوج افزود: وقتی در پاسخ به این سخن معاون دانشگاه گفتیم که تا کنون فقط دو دانشگاه مانع پخش این مستند شدند، از ما خواست تا موضوع را در شورای فرهنگی دانشگاه مطرح کنیم.

وی ادامه داد: وقتی موضوع را در شورای فرهنگی دانشگاه مطرح کردیم، ناگهان با هجمه همگانی اعضا روبرو شدیم که از معاون مالی تا سرپرست دانشگاه همه به ما هجمه آوردند که این مستند در دانشگاه نباید اکران شود.

هاشمی با اشاره به دلایل مخالفت مسئولان دانشگاه گفت: نمی دانم این مستند را کسی از اعضای این شورا دیده باشد یا نه اما همه یک صدا معتقد بودند که این مستند نباید در دانشگاه اکران شود چون جو را متشنج می کند.

مستند «من روحانی هستم» که به فرازهایی از زندگی رئیس جمهور می پردازد این روز ها با واکنش تند برخی از حامیان اصلاح طلب دولت مواجه شده است.

منبع: سایت مردم استان کهکیلویه و بویراحمد