به گزارش خبرنگار سفیرفیلم، شواری فرهنگی دانشگاه یزد اجازه اکران برای مستند «من روحانی هستم» را نداد.

بنا بر این گزارش با درخواست اکران این فیلم که توسط تشکل جامعه اسلامی این دانشگاه به معاونت فرهنگی داده شد، پس از دو هفته پیگیری مخالفت به عمل آمد.

این چندمین مخالفت مسئولین دانشگاه های کشور با اکران مستند «من روحانی هستم» در فضای دانشجویی است.