به گزارش سفیرفیلم، شماره جدید هفته نامه پنجره همراه با مستند سیاسی «مصاف 1 »، چهارمین ضمیمه رایگان چندرسانه ای امروز 21 تیرماه روی دکه های روزنامه فروشی قرار گرفت.

موسسه سفیرفیلم با همکاری سازمان هنری- رسانه ای اوج همزمان با سالروز حوادث تیر 78 به انتشار رایگان این مستند در ضمیمه شماره 202 «پنجره» اقدام کرد.

«سلام گرگ بی طمع نبود» عنوان پرونده ویژه این هفته نشریه «پنجره» است که به بازخوانی غائله 18 تیر و حوادث کوی دانشگاه تهران می پردازد.

Scan10201

این پرونده در 20 صفحه با عناوین زیر منتشر شده است:

– ساکنین کوی 78 ( ریشه های یکسان فتنه های اصلاحات)
– براندازی با رکن چهارم دموکراسی (نقش مطبوعات در آشوب های سال 78)
– سازماندهی علیه حاکمیت ( بازخوانی نقش نشریات زنجیره ای در حوادث کوی دانشگاه)
– حوادث کوی انتقام از جامعه مدنی بود! (بررسی وقایع کوی دانشگاه در گفتگو با رئیس وقت دفتر رئیس جمهور)
– روایت اغتشاش در نصف جهان (واکاوی حوادث تیر 1378 در اصفهان)
– استقبال از مصاف (گزارش فروش و اکران فیلم مصاف در گفتگو با معاون عرضه سفیرفیلم)
– وقایع 78 سنگ چخماق فتنه 88 بود (گفتگو با علی عبدالوهاب، کارگردان مستند مصاف)
– نظر کارشناسان درباره مستند مصاف
– دیگر ساعت دقیقا نیمه شب نبود
– گفتمان سلام دوم خرداد (بررسی اجمالی فرایند فعالیت روزنامه سلام در گفتگو با اکبر اعلمی و عباس عبدی)
– اعتراض توده به وضعیت حاکم ( بررسی ریشه های سیاسی- اندیشه ای یک عصیان
– روز تبعیت (مروری بر آنچه ما را به 23 تیرماه رساند)