به گزارش سفیرفیلم، مستند «كدام انحراف؟» روايتي از دو دوره متفاوت در صحنه سياست داخلي و خارجي ايران است. اين مستند که ابعاد قدرت نرم جمهوری اسلامي ایران و اتخاذ سياست تهاجمی دولت در صحنه سياست خارجي را که با روی كار آمدن دولت نهم افزايش یافت مورد بررسی قرار می دهد. به دنبال تغییر سیاست خارجی دولت،  استراتژی غرب برای مقابله با ايران نیز دچار تغییر و تحول می شود؛ تغييری كه نهايتا به تغيير در محاسبات، سياست ها، رفتار و عملكرد مسئولين منجر مي شود.
كدام انحراف که «رضا صادقی» نویسندگی و کارگردانی  آن را برعهده دارد تلاش كرده است كه با اسناد و شواهد دقيق و نيز با استفاده از نظرات كارشناسان، وقايع مهم و تاثيرگذار كشور در طول سال هاي ٨٤ تا ٩٢ را با تأكيد بر يازدهمين دوره انتخابات رياست جمهوري تحليل كند. همچنین تبيين تأثيرات فتنه ٨٨، بيداري اسلامي، مذاكره با امريكا و انتخابات آزاد از جمله مسائلی است که  در اين مستند مورد بررسی قرار می گیرد.
اين مستند، که در آن برای اولين بار شاهد تصاويری از يك چهره جنجالی سال های اخير هستيم، در قسمت خرید آنلاین سایت سفیرفیلم قابل دریافت است.
Kodam Enheraf CMYK copy copy