مستند شکار روباه با موضوع بازخوانی دستگیری کماندوهای آمریکایی و انگلیسی در چند سال گذشته و در ۳ برهه تاریخی، چهارشنبه شب ساعت ۲۰ از شبکه یک سیما به روی آنتن رفت.

پخش این مستند همزمان با سالروز شهادت رئیسعلی دلواری و روز ملی مبارزه با استعمار انگلیس، و همچنین در روزهایی که بازگشایی سفارت انگلیس در تهران بر سر زبانها افتاده است، بدلیل زبان صریح و بی پرده در روایت اتفاقات رخ داده به خصوص برخی رفتارهای برخی از مسئولین سیاسی وقت کشورمان در برخورد با این رویداد به شدت مورد استقبال مخاطبان تلویزیون قرار گرفت.

استقبال گسترده پیامکی مردم با ارسال بیش از هزاران پیامک متنی به برنامه ثریا و ابراز احساسات نسبت به رفتارهای غرورآمیز صورت گرفته و همچنین ابراز تنفر نسبت به انگلیس و ابراز تاسف در رابطه با برخی رویکردهای مسئولین وقت کشورمان از مجموعه واکنش های صورت گرفته به این مستند است.

منبع: تریبون مستضعفین