به گزارش سفیرفیلم، در ادامه اکران های خصوصی مستند «فاکتور صوری»، این مستند 12 شهریورماه 93 در حضور دبیران اقتصادی رسانه های خبری مختلف اکران و سپس نقد و بررسی خواهد شد.

دبیران اقتصادی رسانه های خبری مهر، فارس، خراسان، برهان، صداوسیما، مدرسه اقتصاد، نسیم و… از جمله این رسانه ها هستند.

«فاکتور صوری» جدیدترین اثر سفیرفیلم به کارگردانی سیدمهدی کرباسی در نقد نظام بانکداری کشور است.