به گزارش خبرنگار سفیرفیلم، برنامه اکران فیلم ها و مستندهای راه یافته به بخش مسابقه سیزدهمین جشنواره بین المللی فیلم مقاومت، اعلام شد.

در این میان، مستند «کدام انحراف؟» و مستند کوتاه «او با ما» از آثار سفیرفیلم که در میان آثار راه یافته به بخش مسابقه این دوره از جشنواره مقاومت هستند، اکران خواهند شد.

طبق این اطلاعیه، برنامه اکران آثار راه یافته از موسسه سفیرفیلم به این جشنواره طبق جدول زیر است:

۱. مستند کدام انحراف:

– دوشنبه (31 شهریور) | ساعت 20:30 | سالن 3 سینما فلسطین
– پنجشنبه (3 مهر) | ساعت 15:15 | سالن 3 سینما عصر جدید

۲. مستند او با ما:

– پنجشنبه (3 مهر) | ساعت 14:30 | سالن 2 سینما فلسطین