به گزارش سفیرفیلم، چهارشنبه گذشته دو تن از کارگردانان سفیرفیلم در برنامه راز، که نادر طالب زاده تهیه کنندگی آن را بر عهده دارد، حاضر شده و پیرامون سینمای ایران، مستندسازی و جایگاه آن در ایران به ارائه نظر پرداختند.

در این برنامه که با حضور «مصطفی رضوانی» و «محمدصادق باطنی» به روی آنتن رفت، بخش هایی از تولیدات سفیرفیلم، در قالب تیزر، برای مخاطبان به نمایش در آمد.

در ادامه فیلم این برنامه را خواهید دید: