آهنگساز: حمیدرضا الهیاری
تعداد ترک: 18
موسیقی فیلم: مستند مهارنشده

ترک اول این آلبوم را از اینجا بشنوید: