مجید فضائلی کارگردان مستند جدید سفیرفیلم با موضوع کتاب، پیرامون اولین اثر مستند خود بیان داشت: «این مستند با نام «اصل قصه»، به بررسی نسبت نمایشگاه کتاب با شبکۀ توزیع کتاب در کشور می پردازد و کاستی های وضعیت موجود را برمی شمارد. در این مستند تلاش شده است که ضمن بیان نقدهایی جدی نسبت به نمایشگاه کتاب تهران، راهکاری مشخص برای بهبود وضعیت ارائه شود.»

کارگردان مستند «اصل قصه» افزود: «در این مستند با چهره های بنام حوزه کتاب و جامعه شناسی و تعدادی از کارشناسان این بخش مصاحبه به عمل آمده است. محمد حمزه زاده، دکتر ناصر فکوهی، مجدالدین معلمی، حسام الدین مطهری، سعید مکرمی و محمدمهدی بیگلری، در این اثر حضور دارند.»

وی درباره وضعیت تولید این مستند خاطرنشان کرد: «تولید این مستند همزمان با ایام نمایشگاه کتاب تهران در مرکز سفیرفیلم آغاز شد و هم اکنون تدوین آن به پایان رسیده و در مرحلۀ اعمال اصلاحات نهایی جهت انتشار عمومی است.»

فضائلی در نهایت بیان داشت: «به احتمال فراوان این مستند در هفته کتاب و کتابخوانی آماده انتشار خواهد بود.»

منبع: خبرگزاری فارس