به گزارش سفیرفیلم، این مرکز جهت تکمیل کادر خود از میان نیروهای توانمند و متعهد، جذب نیرو می‌کند.

شرایط و جزئیات نیروهای مورد نیاز در جدول ذیل قابل مشاهده است. جذب نیرو تنها از میان آقایان صورت می گیرد.

واجدین شرایط، رزومه‌ خود را  به آدرس info@safirfilm.ir ارسال نمایند. لطفاً در موضوع ایمیل، نام خود و عنوان شغل را با فرمت «نام فرد- عنوان شغل» درج کنید.

[table id=25 /]