خوانندگان در پنجاه و یکمین فصلنامه علمی پژوهشی «اقتصاد اسلامی» مطالبی همچون؛ نقش دولت در تحقق استقلال اقتصادی در سه دهه اخیر با گفتاری از محمدعلی متفکر آزاد، سیدکمال صادقی، احمد اسدزاده و حبیب آقاجانی دیده می شود. همچنین محمدعلی شفیعا و سیده اشرف موسوی لقمان طی نوشتاری به نقش مردم در پیشرفت اقتصادی در اندیشه های مقام معظم رهبری پرداخته اند.

«طراحی مدل های عملیاتی صکوک اجاره جهت انجام عملیات بازار باز» از حسین میسمی، سیدعباس موسویان و کامران ندری، « ارزیابی میزان کامیابی اجرای بانکداری اسلامی در ایران» از حسن کیائی، حمید ابریشمی و حسن سبحانی، «تحلیل ماهیت فقهی و حقوقی ضمانت نامه های بانکی» از محمدعادل ضیائی و محدثه معینی فر و «امکان سنجی فقهی طراحی سوآپ مالکیت متناسب با بازار سرمایه ایران» نوشته غلامعلی معصومی نیا و مهدی الهی از دیگر مقالات پنجاه و یکمین فصلنامه علمی پژوهشی اقتصاد اسلامی به شمار می رود.

همچنین سازمان انتشارات پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی هفتاد و یکمین شماره فصلنامه علمی «قبسات» را منتشر کرد.

عنوان مقالات این شماره از مجله(قبسات» به شرح ذیل است:

ـ تلازم حکم عقل و شرع/ علی ربانی گلپایگانی
ـ تأملی در نظریه آفرینش از عدم/ محمدحسن قدردان قراملکی
ـ بررسی تطبیقی مبانی انسان شناختی علم دینی و علم سکولار/ رمضان علی تبار فیروزجایی
ـ مبانی انسان شناسی وحیانی نظریه پیشرفت با رویکردی عرفانی/ محمدجواد رودگر
ـ دیدگاه هیوم و جی. ال. مکی در مسئله شر و تطبیق آن با حکمت متعالیه/ زهره توازیانی و معصومه عامری
ـ بررسی برهان وجودی دکارت برای اثبات وجود خدا/ توحید عبدی
ـ ایدئولوژیک بودن دین/ علی رضا شجاعی زند

منبع: خبرگزاری مهر