این مستند در روستاهای بین میبد و یزد ضبط شده و چند روز کاری یکی از بزرگ‌ترین جراحان ایران را در درمانگاه‌های صحرایی به تصویر می‌کشد.

بسیج جامعه پزشکی هر سال تعدادی از پزشکان  متخصص و داوطلب کشور را به مناطق محروم اعزام می‌کند. این پزشکان به مناطقی می‌روند که گاهی حتی امکانات حمل و نقل جاده‌ای ندارد و مجبور هستند از حیوانات چهارپا استفاده کنند، آن‌ها دارو و تجهیزات پزشکی همراه می‌برند، یک هفته در درمانگاه‌های صحرایی مناطق محروم کشور توقف می‌کنند و در حوزه‌های مختلف خدمات پزشکی ارائه می‌دهند.

این مستند 28 دقیقه ای در بسیج جامعه پزشکی تولید شده است و  از دیگر عوامل این مستند می‌توان به امین قدیمی تدوینگر و اسماعیل جاشویی عکاس اشاره کرد.

منبع: خبرگزاری فارس