کتاب «رساله عملی: کلیات احکام برای نوجوانان مطابق نظر مشهور فقها» به قلم مهدی اعتمادی بروجنی در 95 صفحه با قیمت 7500 تومان توسط نشر هیاهو چاپ شده است.

مهدی اعتمادی بروجنی که این پژوهش را زیر نظر دو تن از مراجع تقلید قم و با نوآوری در تقسیم‌بندی و بیان امروزی احکام پیش برده است، با اشاره به ضرورت بازنویسی و ساده سازی رساله های احکام برای نسل جدید گفت: آموزش احکام از دوره نوجوانی شروع می شود اما بعضاً این طیف برای فراگرفتن احکام مورد نیاز حوصله و توانایی مراجعه به رساله ها و توضیح المسائل ها ندارند؛ زیرا این رساله ها به عنوان کتاب های مرجع شناخته می‌شوند که «مخاطبان هدف» مشخصی دارند، بنابراین باید احکام را با اهم دسته بندی و بازنویسی، به زبان ساده، مرحله به مرحله نوجوانان آموزش داد.

این پژوهشگر حوزه فقه و حقوق، با تاکید بر اینکه کتاب «رساله عملی» در پی ایجاد بدعت در شیوه بیان احکام فقهی نیست، خاطرنشان کرد: بازنویسی و ساده‌سازی احکام در این مجموعه  به معنای مخدوش کردن ماهیت آنها نیست، بلکه احکام صرفا به شکل امروزی و با ترتیب منطقی خاص برای آن دسته از مخاطبانی تدوین شده که در مرحله آغازین آشنایی با احکام قرار دارند.

13930904000283_PhotoL

وی افزود: رساله‌های مراجع عظام تقلید به دلیل اینکه از نظر شکل ارایه و بیان متناسب با فضای امروزی تدوین نشده است، نیازمند بازنویسی است و این کتاب تلاشی است در این راستا. احکام بیان شده در این کتاب نیز بدون آنکه اشاره به فتاوای مرجع تقلید باشد، بر اساس نظر مشهور و غالب مجموع فقها گردآوری، دسته بندی، تنظیم و ساده‌سازی شده است.

به گفته اعتمادی بروجنی، همه احکام بیان شده در «رساله عملی» به معنای اجماع صددرصدی نظر فقها نیست، چرا که فقه مانند هر علم دیگری در اصلیات خود واحد است و فقها بر آن اتفاق نظر دارند، مثل اصل نماز و روزه که تکالیف همه در آن یکسان است. اما در فرعیات فقه طبعا اختلاف نظر وجود دارد و مردم عادی در این فرعیات می‌توانند مطابق رویه عقلا، از نظر «مشهور» فقها یعنی آنچه مقبول اکثر آنهاست پیروی کنند.

بر اساس این گزارش، هر صفحه این مجموعه کم حجم به دو بخش مجزا تقسیم شده ، که در بخش اصلی که مهمترین بخش کتاب است، نظر مشهور و غالب فقها ذکر شده است و در بخش حاشیه‌ای به فتواهای متفاوت درباره برخی از فرعیات اشاره شده است.

اعتمادی همچنین با اشاره به چگونگی گزینش احکام فقهی مورد نیاز نوجوانان در این کتاب عنوان کرد: بیان همه احکام برای نوجوانان نه تنها ضروری نیست بلکه از حوصله آنان نیز خارج است، برای همین با صرف نظر از احکام متفرقه ای که مسائل مبتلا به نوجوانان امروز نیست، تنها احکامی در این مجموعه آمده است که پیشامد آن برای این طیف محتمل است. همچنین با به کارگیری زبانی ساده و ترتیب منطقی احکام این مجموعه در سه بخش احکام عبادی، معیشتی و حکومتی ارایه شد.

وی با بیان اینکه امروز میان نسل جدید و کتاب های فقهی فاصله وجود دارد، تاکید کرد: کم کردن این فاصله در محتوا به عهده پژوهشگران حوزه فقه و حقوق بوده، آنان می‌توانند با بازنویسی و ساده‌سازی احکام، نقش مهمی در فهم بهتر نوجوانان از احکام ایفا کنند.

منبع: خبرگزاری فارس