افغانستان کشوری که سال‌ها درگیر جنگ با تروریست و آشوب بوده است، با شنیدن نام این کشور همه ما یاد طالبان تروریست و جنگ می‌افتیم در حالی که این کشور درگذشته بدلیل داشتن مناظر زیبا در دنیا شهره بوده در این مستند با فتح قله نوشاخ به تماشای زیباییهای طبیعت می‌نشینیم.

«افغان‌ها در اوج» چهارشنبه، ۱۲ آذرماه، ساعت ۱۶ از شبکه مستند پخش می‌شود.

منبع: خبرگزاری تسنیم