در آستانه انتشار مستند «بوستان خانواده» به مناسبت فرارسیدن ۱۷ مهرماه روز خانواده اسلامی، پوستر این اثر امروز منتشر شد.

مستند «بوستان خانواده» یک مستند کوتاه گزارشی درباره خانواده ها و ازدیاد نسل است. کل ماجرای این مستند در فضای یک پارک می گذرد و سازندگان با خانواده های مختلف از قشر های گوناگون هم صحبت می شوند و به نکات مثبت فرزند آوری، داشتن چند کودک در خانواده ها و نکات منفی کاهش جمعیت و به مرور زمان پیر شدن نسل ها می پردازند.

Poster