به گزارش سفیرفیلم، مجموعه مستند کوتاه «زنگ خطر» به زودی توسط سفیرفیلم منتشر خواهد شد. این مجموعه ی سه قسمتی به بررسی سه معضل عمده اقتصاد می پردازد و در آن پیرامون این مشکلات با کارشناسان و صاحب نظران اقتصادی کشور مصاحبه شده است.
سیدمهدی کرباسی کارگردان این مستند در این خصوص گفت: «زنگ خطر» شامل سه مستند کوتاه به نام های «خطر پذیر»، «کلاه انگلیسی» و «ضلع شرقی وال استریت» است که در هرکدام از قسمت ها یکی از معضلات و مشکلات اقتصاد بررسی خواهد شد.
کارگردان مستند «فاکتور صوری» گفت: در طول تولید مستند «فاکتور صوری» ما به موضوعاتی برخورد کردیم که موضوع مستند ما اجازه پرداختن به آن موضوعات را نمی داد. موضوعاتی که به آنها برخورد می کردیم، هر کدام به صورت مستقل ظرفیت زیادی داشتند. نیت ما در تولید این آثار کوتاه هشدار دادن بود؛ هشدار «کلاه انگلیسی» هشداری بین المللی است. هشدار «ضلع شرقی وال استریت» و «خطرپذیر» نیز داخلی است. می توان گفت اقتضای کارهای کوتاه به این شکل است که هم بتواند مخاطب را با خود همراه کند و هم تلنگری در ذهن وی ایجاد سازد. این مجموعه می تواند یک هشدار باشد. از همین جهت است که ما نام آن را «زنگ خطر» گذاشتیم.
وی ادامه داد: بخشی از تحقیق و پژوهش‌های این مجموعه مربوط به یافته‌هایمان طی تولید مستند «فاکتور صوری» بود، و ما در دو اثر «کلاه انگلیسی» و «خطرپذیر» از مصاحبه‌هایی که در «فاکتور صوری» گرفته بودیم، بهره بردیم. اما به طور مستقل هم برای هر کار یک هفته الی یک ماه کار پژوهشی انجام دادیم، خصوصا بعضی از آمارهایی که در انتهای این سه اثر ارائه شده، بسیار دشوار به دست آمدند.
کرباسی خاطرنشان کرد: این سه اثر با توجه به زمان کوتاه و افشاگری‌ای که در برخی حوزه‌ها انجام می‌دهند، هم می‌توانند مخاطب خودشان را در عامه مردم پیدا کنند و هم هشداری به گوش کسانی که باید کاری بکنند، برسانند.
این کارگردان درخصوص انتشار این اثر گفت: این مجموعه به زودی در فضای مجازی منتشر خواهد شد. به صورت خاص در مورد قسمت «کلاه انگلیسی» که یک کار با سوژه بین المللی است، بنا داریم نسخه عربی هم از کار تهیه کنیم و در فضای مجازی و برخی شبکه‌های عربی زبان منتشر کنیم، که به نظرم می‌تواند بسیار مؤثر واقع شود.
گفتنی است مجموعه سه قسمتی ​«​زنگ خطر​»​ به کارگردانی سیدمهدی کرباسی و رضا صادقی و پژوهش و تحقیق مجید فضائلی، به زودی توسط سفیرفیلم منتشر خواهد شد.