به گزارش سفیر فیلم، حمیدرضا جعفریان در گفتگو با خبرنگار فرهنگی خبرگزاری نسیم، درباره ششمین دوره جشنواره  فیلم عمار گفت: این جشنواره قطعا نقاط مثبت زیادی دارد و در مجموع جریان حرکت جشنواره عمار بعد از گذشت شش دوره بسیار رو به جلو بوده و به مجموعه های مستندسازی و همچنین مراکزی که به دنبال تربیت مستندساز هستند، بسیار کمک کرده است.

مدیر مرکز مستند سفیرفیلم ادامه داد: موضوعاتی که در جشنواره عمار به نمایش در می آید، موضوعات مردمی است و این مهم یکی از نقاط قوت عمار به شمار می رود.

وی درباره نقاط ضعف جشنواره عمار اظهار داشت: یکی از نقاط ضعف جشنواره این است که باید در معرفی و شناسایی نیروی انسانی مستندساز هدفمندتر و جهت دار عمل کند، همچنین متولیان جشنواره عمار باید با مجموعه های مستندساز تعاملات بهتری داشته باشند.

جعفریان افزود: اینکه جشنواره ها به صورت سیستماتیک برگزیدگان خود را به مجموعه های مرتبط ارتباط دارند، مسئله رایجی است و جشنواره عمار نیز باید به این مهم توجه کند و تنها به اکران آثار اکتفا نداشته باشد.

مدیر مرکز مستند سفیرفیلم با بیان اینکه جشنواره عمار باید در طول سال از برگزیدگان حمایت کند، تصریح کرد: البته این مسئله بدان معنی نیست که جشنواره خود مستقیما از برگزیدگان حمایت کند، بلکه باید بسترهای حمایت از آنها را از سوی مجموعه های مرتبط با مستندسازی فراهم کند.

وی خاطر نشان کرد: ما در طول ۲ یا ۳ سال گذشته به صورت غیرسیستماتیک مسئله ارتباط گیری با برگزیدگان جشنواره را پیگیری کرده ایم، ولی این مهم باید در قالب هدفمند و از سوی جشنواره عمار دنبال شود؛ نه اینکه خود مجموعه های مستندسازی پیگیر ارتباط با برگزیدگان جشنواره عمار باشند. جشنواره عمار باید برای حمایت از اثر برگزیده تدبیری بیاندیشد.