به گزارش سفیرفیلم، نشست ویژه بررسی عملکرد دولت در اقتصاد پسابرجام با حضور دکتر داوودی و دکتر عبدالملکی، در محل نمایشگاه رسانه های دیجیتال انقلاب اسلامی برگزار شد.

در این نشست کارشناسان اقتصادی ضمن تشریح برنامه های اقتصادی دولت در دوسال گذشته، به آسیب شناسی اقتصاد پسابرجام پرداختند.

این نشست به همت غرفه سفیرفیلم، صبح امروز در محل نمایشگاه های رسانه های دیجیتال انقلاب برگزار شد و مورد استقبال مخاطبان قرار گرفت.