پس از اکران مستند «آقای نخست وزیر» به صورت خصوصی برای حجت الاسلام محمدعلی ابطحی و با طرح پیشنهادات خود در رابطه با مستند، ایشان نظر خود را نسبت به مستند اینگونه بیان کرد:

 

abtahi2