عصر اندیشه در پرونده ویژه شماره پانزدهم خود به بررسی مدیریت اقتصادی دولت سازندگی پرداخته­است. بخشی از این پرونده، با استفاده از مصاحبه­های مستند جنگ و صلح تدوین شده است.

در این پرونده با افرادی همچون محمد عطریانفر، احمد توکلی، غلامحسین کرباسچی، فرشاد مومنی و صادق زیباکلام مصاحبه شده است.

مستند «جنگ و صلح» در ماه­های آینده به اکران درخواهد آمد و هم اکنون بخش های پایانی تدوین خود را پشت‌سر می گذارد. این مستند به روایت داستان سال های انتهایی دفاع‌مقدس و سال‌های ابتدایی دولت سازندگی می پردازد.

تصویر جلد مجله عصر اندیشه