به گزارش خبرنگار سفیرفیلم، یکی از رسالت‌های موسسۀ سفیرفیلم پژوهش در حوزۀ تخصصی سینما و مستند و آموزش منابع علمی حاصل شده از این پژوهش‌هاست. در همین راستا بخش آموزش مجازی مستندسازی در سایت این موسسه فعال شد.

زین پس بصورت هفتگی مطالب گردآوری‌شده و تولیدشده آموزشی معاونت آموزش این موسسه برای استفاده مخاطبان در شاخه‌های مختلف مستندسازی و سینما و در قالب مطالبی با سیر مشخص، در سایت سفیرفیلم منتشر می‌گردد.

بدین منظور در گام اول، سیرِ «تکنیک‌های تصویربرداری و عکاسی» مورد مطالعه قرار می‌گیرد. این سیر بطور کلی با خطوط یک سوم در کادربندی شروع می‌شود و با لیدروم و هدروم ادامه می‌یابد و در انتها به بحث راجع به انواع نماها می‌پردازد که در هفته‌های  آتی به ترتیب بدان پرداخته می‌شود.

همچنین سیرهای دیگری در حوزه‌های فنِ مصاحبه، فنِ تصویربرداری، دکوپاژ، تدوین و فیلمنامه‌نویسی در حال آماده‌سازی است که به زودی در سایت سفیرفیلم ارائه می‌گردد. برای دسترسی بهتر مخاطبان، بخش آموزش مجازی سفیرفیلم در سایت فعال گردید.