از جمع آثار ارسالی به دبیرخانه جایزه بزرگ شهید آوینی، ۳۴۸ فیلم در بخش اصلـــی و ۴۵ فیلم هم در بخش ویژه «بیداری اسلامی» قرار گرفتند.

برپایه این گزارش، فیلم های این دو بخش رقابتی توسط دو گروه مجزا، انتخاب و داوری می‌شود. ضمن اینکه بزودی کار هیات انتخاب جایزه بزرگ شهید آوینی برای معرفی مستندهای منتخب دو بخش رقابتی فوق آغاز می‌شود.

در بخش اصلی چهارمین دوره جایزه بزرگ شهید آوینی، مستندهای اجتماعی آسیب نگارانه، مستندهای اشراقی، مستندهای مقاومت و پایداری، مستندهای سیاسی همسو با تفکر شهید آوینی، در قالب مصادیق امروزی و آثار خاص مرتبط با شخصیت شهید آوینی یا مُلهم از آثار مکتوب وی پذیرفته شده و به بخش مسابقه راه می‌یابند.

بخش ویژه این رویداد نیز به فیلم های مستند مرتبط با بیداری اسلامی در منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا اختصاص یافته است.

مرکز گسترش سینمای مستند و تجربی سازمان امور سینمایی کشور چهارمین دوره اهدای جایزه بزرگ شهید آوینی را با رویکرد پاسداشت مقام شامخ سیّد شهیدان اهل قلم، در روز ۱۲ آبان ماه ۱۳۹۲ در تالار وحدت برگزار می‌کند.

منبع: خبرگزاری تسنیم