به گزارش خبرنگار سفیرفیلم، مستند «نبرد خاموش» فردا یکشنبه ۱۴ مهرماه ساعت ۱۵:۰۰ در پژوهشگاه ملّی مهندسی ژنتیک و زیست فناوری با حضور اعضای هیئت علمی و جمعی از دانشجویان پژوهشگاه اکران خواهد شد.

همچنین در انتهای جلسه نشست بحث و گفتگو پیرامون مستند با حضور یکی از اعضای موسسه برگزار می‌شود.

«نبرد خاموش» آخرین ساختۀ سفیرفیلم پیرامون تأثیر تحریم‌های اقتصادی علیه ایران است که کارگردانی و نویسندگی آن را «مصطفی رضوانی» برعهده داشته است.