به گزارش سفیرفیلم، این موسسه جهت تکمیل کادر خود از میان نیروهای توانمند و متعهد، جذب نیرو می‌نماید.

شرایط و جزئیات نیروهای مورد نیاز در جدول ذیل قابل مشاهده است. واجدین شرایط می توانند رزومه‌ خود را  به آدرس info@safirfilm.ir ارسال نمایند. لطفاً در موضوع ایمیل، عنوان «جذب نیرو» را درج نمائید.

[table id=11 /]