بنا بر این گزارش این ۵۵ آثار رسیده در بخش بین المللی این رویداد هنری به نمایش درآمده و ارزیابی می شوند.

از میان آثار رسیده در گروه های مختلف جشنواره، ۷۵ مستند، ۱۰ مستند علمی و آموزشی و ۷۷ پویانمایی نیز به مرحله داوری راه یافتند.

۲۴۱ اثر در رشته های پویانمایی، مستند علمی آموزشی، مستند، فیلم داستانی کوتاه، فیلم داستانی بلند، دانش آموزان فیلم ساز و فرهنگیان فیلم ساز به داوری این رویداد راه یافتند.

چهل و سومین جشنواره بین المللی فیلم رشد ۳ تا ۱۰ آبان برگزار می شود.

منبع: خبرگزاری تسنیم