Print Friendly

«انقلاب در خیابان روزولت» منتشر شد

Revolution on Roosevelt st

مستند نیمه بلند و انگلیسی زبان «Revolution on Roosevelt st» یا «انقلاب در خیابان روزولت» داستان مقدمات و پیامد های واقعه سرنوشت سازی است که صبح ۱۳ آبان سال ۵۹ در خیابان روزولت سابق تهران رقم زده شد .

به گزارش سفیرفیلم مستند «انقلاب در خیابان روزولت» منتشر شد.

مستند نیمه بلند و انگلیسی زبان «Revolution on Roosevelt st» یا «انقلاب در خیابان روزولت» داستان مقدمات و پیامد های واقعه سرنوشت سازی است که صبح ۱۳ آبان سال ۵۹ در خیابان روزولت سابق تهران رقم زده شد و دو دوره جنگ سرد را به هم پیوند داد. بیان استثنائی در قاعده دموکراسی که در هفت دهه اخیر بیشتر از قاعده رایج بوده است. این اثر ۲۰ دقیقه زمان دارد.

تعداد بازدید:349
بدون دیدگاه

دیدگاه تازه‌ای بنویسید:

*

*