به گزارش خبرنگار سفیرفیلم، مستند انگلیسی زبان انقلاب در خیابان روزولت یا Revolution on Roosevelt st به کارگردانی حمید عظیمی، بر روی فضای مجازی قرار گرفت.

«انقلاب در خیابان روزولت»، داستان مقدمات و پیامد های واقعه سرنوشت سازی است که صبح ۱۳ آبان سال ۵۹ در خیابان روزولت سابق تهران رقم زده شد و دو دوره جنگ سرد را به هم پیوند داد.